Aktualności

Przywrócenie szkolnego rozkładu jazdy w komunikacji gminnej

Od 18 stycznia 2021r. przywrócenie w komunikacji gminnej szkolnego rozkładu jazdy

W związku z przywróceniem nauki stacjonarnej dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych od
18 stycznia 2021r. w komunikacji gminnej wykonywanej przez firmę Albatros rozkłady jazdy zostaną przywrócone do obowiązujących w dni nauki szkolnej.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 stycznia 2021r. komunikacja gminna jest obsługiwana przez nowego przewoźnika firmę Albatros. Niestety z uwagi na procedury i przepisy prawne zmianie ulega rozkład jazdy oraz numeracja linii komunikacyjnych.

Stare oznaczenieNowe oznaczenie
841821
842822
843823
844824
845825
846836
847837
848838

Obowiązujący rozkłady jazdy dostępny jest na stronie Urzędu Gminy: https://www.pruszczgdanski.pl/asp/komunikacja-gminna,3,,1

Tak, jak w latach poprzednich w komunikacji gminnej gminy Pruszcz Gdański stosuje się wszystkie ulgi ustawowe oraz ulgi wynikające z prawa miejscowego w tym:

  • darmowe przejazdy dla opiekunów szkolnych sprawujących opiekę nad dziećmi w autobusie, zatrudnionych przez Gminę Pruszcz Gdański;
  • ulgowe ceny biletów na przejazdy jednorazowe dla uczniów, studentów, emerytów i rencistów w następujący sposób:
    • cena biletu ulgowego na jednorazowy przejazd obejmujący jedną strefę wynosi 2,50 zł, obejmującą dwie strefy wynosi 3,80 zł, a obejmującą trzy strefy wynosi 5,00 zł.
  • darmowe przejazdy dla osób, które ukończyły 75 rok życia oraz dla osób posiadających kartę seniora wydaną przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański, które ukończyły 70 rok życia.

Informacja


Informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim uruchomiła dodatkowy dyżur telefoniczny dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów i nauczycieli w czasie ferii zimowych. Codziennie w okresie ferii, tj. w dniach od 04.01.2021 r. do 15.01.2021 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-11.00 udzielane są telefoniczne porady, konsultacje, rozmowy wspierające oraz interwencyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów oraz nauczycieli. Zachęcamy uczniów, rodziców oraz nauczycieli do skorzystania z pomocy i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego udzielanego pod numerem tel. 530 600 990.